Privacyverklaring

  Giraffe Coffee Roasters, gevestigd aan Ratelaarweg 11, 3053JP Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.   Giraffe Coffee B.V. Ratelaarweg 11 3053JP Rotterdam

Persoonsgegevens die wij verwerken

Giraffe Coffee Roasters verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@giraffecoffee.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Roasters verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Giraffe Coffee Roasters neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Giraffe Coffee Roasters) tussen zit.

Hoelang we je gegevens bewaren

Giraffe Coffee Roasters bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
Deze gegevens hebben een uiterste vervaldatum. Na 7 jaar verwijderen wij automatisch de gegevens, tenzij je ons opnieuw de toestemming geeft om ons opnieuw de toestemming geeft om deze gegevens bij te houden en te gebruiken, of tenzij het wettelijk verplicht is om gegevens langer te bewaren.

Delen van persoongegevens met derden

We delen jouw persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zorgen ervoor dat deze derden ook voldoen aan de vereisten voor gegevensbescherming.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

We gebruiken alleen technische en functionele cookies, evenals analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Je kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen via je internetbrowser-instellingen.

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, over te dragen, of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. Je kunt een verzoek hiervoor sturen naar info@giraffecoffee.com. We reageren binnen twee weken op je verzoek.

Beveiliging van persoonsgegevens

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.

Klachten

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@giraffecoffee.nl. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bedankt voor het lezen van onze privacyverklaring. Als je nog vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op.